Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00315
AutorMalinowski Lucyan
Titel

Wiadomość o szczątkach Ewangelii cerkiewno-słowiańskim, pisma ruskiego, w rękopisie nr. 379 bibl. Ossolińskich

ErschienenRozpr. w. filolog. 1889, (XIII), 319-23
AnmerkungToż w odb. 8°, s. 5.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 315, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Zbiór materyalów do hisloryi stosunków polsko-rosyjskich. za Zygmunta III, wydał... (Wydawnictwa Zakładu Ossolińskich 111), 8, s. VIII i 399. / Hirschberg Al.
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M. / Hanusz Ignacy
Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.
Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński / Ritter L.
O kongrese słowiańskim
Sergiusz Szarapow o zjeździe słowiańskim i sprawie polskiej