Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00315
AutorMalinowski Lucyan
Titel

Wiadomość o szczątkach Ewangelii cerkiewno-słowiańskim, pisma ruskiego, w rękopisie nr. 379 bibl. Ossolińskich

ErschienenRozpr. w. filolog. 1889, (XIII), 319-23
AnmerkungToż w odb. 8°, s. 5.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 315, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zachodnioeuropejskie postanowienia pokutne w języku cerkiewno-słowiańskim / Vondrak Wacław dr.
Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M. / Hanusz Ignacy
Polecenie pisma ruskiego „Śivitło“.
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
O kongrese słowiańskim
W Pilźnie i w świecie słowiańskim / Czajkowski K. Ks.
O pierwotnym języku słowiańskim