Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00310
AutorHanusz Jan
Titel

O dobie litewsko-słowiańskiej w stosunku do prajęzyka indoeuropejskiego

ErschienenOdb. z t. XI. Rozpr. filolog. Ak. um. Krak. 1885, 8°, s. 24, hal. 80
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 310, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O stosunku obecnym Ukrainy do Polski
Piotr Wielki w stosunku do religii
Literatura zagraniczna w stosunku do rosyjskiej / Strachów
Sprawa ruska w stosunku do sprawy polskiej / Miłkowski Z.
Wspomnienie Czecha. (O stosunku autora do redakcyi Kuryera i W. Szymanowskiego)
Produkty cechowe w stosunku do kultury średniowiecza i renesansu / Lepszy, L.
O dobie przedsłowiańskiej w Czechach. Rec. Br. Grabowski / Papaczek