Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00306
Titel

Spis imion słowiańskich z krótkiemi wiadomościami historycznemi

ErschienenPrzegląd słowiański 1881, s. 103
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/327320
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 306, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi / Zubrzycki Dyonizy
Zmiana panującego w Serbii rozważana w świetle historycznem
Wspomnienia z Podlasia. O uroczysku historycznem Kumat / Ossoliński Wik.
Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem
Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem
Pamiątki historyczne, krytyczne, archeologiczne św. Cyryla i Metodego, oraz apostolstwa ich śród narodów słowiańskich wiernie z języka włoskiego na polski przełożone i znacznymi dodatkami pomnożone / Bartolini Dominik
Hajdamaczyzna w oświetleniu historycznem / Horodyski Wład.