Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00306
Titel

Spis imion słowiańskich z krótkiemi wiadomościami historycznemi

ErschienenPrzegląd słowiański 1881, s. 103
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/327320
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 306, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Krótki spis o porażce Maxymiliana, (z rękopisu czeskiego)
Z piśmiennictw słowiańskich / Grabowski Bron.
Z piśmiennictw słowiańskich
Z dwóch światów słowiańskich / Gloger Z.
Z dwóch światów słowiańskich / Gloger Zyg.
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
Spis zabytków, znalezionych w gubernii wołyńskiej / Zytyński L.