Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00299
AutorF. M. S.
Titel

Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi

ErschienenTygodnik illustrowany 1874, II, 103, 120
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 299, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd prac dotyczących się ludności i gwary Kaszubskiej z lat 1897-99. / N.
Z ruskich prac i zabiegów / Lepki Bohdan
Uniwersytet Jagielloński w nowszych czasach / Czermak, W.
O jedności literatury między plemionami słowiańskimi / Purkinie J. K.
Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi / Kurhanowicz Tomasz
Przegląd kwestyi spornych o Rusi. / Gorzkowski M.
O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons