Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00288
AutorChodźko Aleks.
Titel

Powieści gminne Słowian porównane z zabytkami sanskrytu

OrtParyż 1864
AnmerkungRec. Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1864, nr. 75.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 288, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podania gminne / Połujański A.
Pieśni gminne słowiańskie
Piosnki gminne biało-ruskie
Iwan Groźny (urywek z tej powieści) / Kostomarow M.
Słowiańskie powieści i podania ludowe z licznemi ilustracyami
Rys historyczny oświecenia Słowian / Tyszyński Aleks.
Rys historyczny oświecenia Słowian / Tyszyński Aleks.