Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00284
AutorSumawsky Franc.
Titel

Słownik języka słowiańskiego w sześciu dyalektach: ruskim, bułgarskim, starocerkiewnym, serbskim, czeskim i polskim. Tom I. Część niemiecko-słowiańska. Wyszło 1-4 zesz.

OrtPraga 1857-58, 8°, s. 320, kor. 2.40
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 284, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Język starocerkiewnosłowiański / Ułaszyn H.
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
Początek zjazdu słowiańskiego w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze
Manifest zboru słowiańskiego do ludów Europy
Porządek zjazdu słowiańskiego w Pradze