Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00279
Titel

Sprawa jednostajnej pisowni dla wszystkich ludów słowiańskich

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 114
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 279, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sprawa pisowni ruskiej / Słoniewski Tyt.
Odezwa do ludów słowiańskich
Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół / Bakunin Michał
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Obecny stan piśmiennictwa u ludów południowo-słowiańskich / D.