Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00278
Titel

Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1850, nr. 6 dod
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 278, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
Gramatyku sanskrytu, porównanego z językiem starosłowiańskim i polskim, na podstawie sanskrytskiej gramatyki Franc. Boppa / Malinowski Fr. Ksaw. ks.
Popielnice starosłowiańskie
Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają / Dobrzański Antoni ks.
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
Badania o tłómaczeniach pisma św. na język starosłowiański
O rzekomym wpływie łacińskiej Vulgáty na starosłowiański przekład ewangelji / Słoński St.