Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00278
Titel

Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1850, nr. 6 dod
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 278, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badania nad dobąprzedhistoryczną Galicyi / Demetrykiewicz, W.
Uwagi nad językiem polskim, czeskim i rosyjskim
Gramatyku sanskrytu, porównanego z językiem starosłowiańskim i polskim, na podstawie sanskrytskiej gramatyki Franc. Boppa / Malinowski Fr. Ksaw. ks.
Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi (według referatu 1 lemetrykiewicza) / Demetrykiewicz Włodz.
O powinowactwie Słowiańszczyznę z językiem sanskrytańskim
Badania starożytności słowiańskich
Badania historyczne Wołyńia / Zółkiewicz Ant.