Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00277a
AutorKucharski Andrzej
Titel

O przekładach pisma świętego na języki słowiański

ErschienenPamięt. relig. moralny 1849, Tom XVII, XXIV, XXV, (1853)
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 277, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O przekładach pisma św. na języki słowiańskie / Kucharski A.
O pierwotnym pisma świętego przekładzie na język słowiański / Nowicki
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
O tłumaczeniu pisma świętego na język słowiański przez śś. Cyryla i Metodego / Kalina Antoni
Krótka wiadomość o drukowanych przekładach całej biblii na różne dyalekty słowiańskie / Kucharski Andrzej
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej / Dąbrowski Tomasz ks.