Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00277a
AutorKucharski Andrzej
Titel

O przekładach pisma świętego na języki słowiański

ErschienenPamięt. relig. moralny 1849, Tom XVII, XXIV, XXV, (1853)
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 277, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O przekładach pisma św. na języki słowiańskie / Kucharski A.
Krótka wiadomość o drukowanych przekładach całej biblii na różne dyalekty słowiańskie / Kucharski Andrzej
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
Krótka wiadomość о drukowanych przekładach całej Biblji na różne dyalekty słowiańskie / Kucharski А.
Dwie rocznice czterdziestu i dwóch pokoleń. (O przekładach biblji Cyrylem i Metodym) / Grzegorzewski J.
Wypisy polskie dla ćwiczenia się w przekładach z polskiego języka na ruski z dołączeniem słownika polsko-ruskiego. Wyd. 10-te poprawione, 1897, 8, s. 253, kop. 65. $$https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/269650?id=269650$4 / Dubrowski Piotr
Marya Malczewskiego w przekładach małoruskich i białoruskich / Jelski Al.