Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00274
AutorKurhanowicz Tomasz
Titel

Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi

ErschienenPrzegl. war. lit. 1840, I. 105-21, II. 5-31, 287-331
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 274, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego / Kurhanowicz Tomasz
Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi / Massalski Edward Tomasz
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.
Porównanie stanu kościoła katolickiego we Francji i w Rosyi