Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00273
Titel

Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański

OrtLwow. 1840-1, s. 15, 46
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 273, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
Popielnice starosłowiańskie
Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają / Dobrzański Antoni ks.
Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym
Badania o tłómaczeniach pisma św. na język starosłowiański
O rzekomym wpływie łacińskiej Vulgáty na starosłowiański przekład ewangelji / Słoński St.
Gramatyka starosłowiańska / Łoś J.