Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00273
Titel

Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański

OrtLwow. 1840-1, s. 15, 46
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 273, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badania o tłómaczeniach pisma św. na język starosłowiański
O pierwotnym pisma świętego przekładzie na język słowiański / Nowicki
O tłumaczeniu pisma świętego na język słowiański przez śś. Cyryla i Metodego / Kalina Antoni
O przekładach pisma świętego na języki słowiański / Kucharski Andrzej
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
O tłómaczeniu Pisma św. na język słowiański przez św. Cyryla i Metodego / Kalina A.
O rzekomym wpływie łacińskiej Vulgáty na starosłowiański przekład ewangelji / Słoński St.