Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00264
Autor(Lewicki Józef)
Titel

Słownik słowiańsko-polski

OrtLwów 1839, 8, s. 147
AnmerkungMalinowski Ksaw. Do szanownych wydawców słowiańsko-połskiego słownika. Biblioteka warszawska 1856, II, 175-85.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 264, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słów kilka o poezyi słowiańsko-ruskiej, (ludowej)
O powinowactwie języka słowiańsko-ruskiego z greckim
Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańsko-czeskiej / Kucharski Andrzej
O literaturze słowiańsko-rosyjskiej / Linde
Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historyografii niem. / Kochanowski J.
Z niwy słowiańskiej. (Idea solidarności słowiańsko-romańskiej wśród Chorw.)
Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich / Majewski Erazm