Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00260
Titel

O pierwotnym języku słowiańskim

ErschienenGazet. polska 1827, nr. 105, s. 409
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 260, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zachodnioeuropejskie postanowienia pokutne w języku cerkiewno-słowiańskim / Vondrak Wacław dr.
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
O kongrese słowiańskim
O pierwotnym pisma świętego przekładzie na język słowiański / Nowicki
O języku i poezyi Gómoszlązaków / Koraszewski, В.
O języku i poezyi Górnoślązaków / Koraszewski, В.
Nowe prace o ludoznawstwie słowiańskim / Brückner Aleks.