Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00257
AutorKucharski Andrzej
Titel

O dyalektach słowiańskich i o języku sanskryckim

ErschienenDziennik warszawski 1825, I, 17-34, 515-36
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/78126
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 257, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
Wiadomości o literaturze. czeskiej / Kucharski Andrzej
O przekładach pisma świętego na języki słowiański / Kucharski Andrzej
O zabytkach mowy polskiej i innych dyalektach słowiańskich z różnych wieków w modlitwie »Ojcze nasz». / (Podczaszyński)
O pierwotnym języku słowiańskim
O języku i poezyi Gómoszlązaków / Koraszewski, В.
O języku i poezyi Górnoślązaków / Koraszewski, В.