Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00060
AutorŚwierzbieński K.
Titel

Rok, bóstwo Słowian jego kapłanki i obrzędy

ErschienenDwutyg. nauk. 1879, s. 481-6, 500-11
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 60, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obrzędy religijne dawnych Słowian / B. M. Poh
Lud Polski i Rusi wśród Słowian i Aryów. Księga I. Obrzędy weselne / Żmigrodzki Michał
Bóstwo słońca, Światowid
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Sprawa restytucyi (Rok 1374-1381). / Potkański, K.
Rok 1863 na Rusi. Tom I. Ruś Czerwona i Wschódnia / Gawroński Fr. Rawita
Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona / Swierzbieński Romuald