Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00051
Titel

Ważne odkrycia w przedmiocie mitologii słowiańskiej

ErschienenMagazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 108
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56008?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 51, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach ludu na Białej Rusi.
O mitologii dawnych Słowian
Przegląd dzieł w przedmiocie archeologii: Ukraina dawna i teraźniejsza / Grabowski Michał
W kwestyi niemiecko-słowiańskiej
Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej / Grabowski Bronisław
O mitologii ruskiej według podania ludu. / Mirosław J-cz
Język serbski w rodzinie i słowiańskiej / Łoś Jan