Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00048
AutorMaciejowski Wac.
Titel

Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian

ErschienenPanorama 1836, s. 54-66
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 48, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian
Badania historyczne Wołyńia / Zółkiewicz Ant.
Zajęcia domowe i ubiory dawnych Słowian
Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi / Zubrzycki Dyonizy
Akademia południowa słowiańska / Maciejowski W.
Szkice historyczne, serya I. / Smolka Stan.
Jasełka słowiańska. (o politycznym łączeniu się Słowian.) / W.