Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00048
AutorMaciejowski Wac.
Titel

Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian

ErschienenPanorama 1836, s. 54-66
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 48, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian
Akademia południowa słowiańska / Maciejowski W.
Zapiski historyczne odnoszące się do dziejów Polski, Śląska i Czech, i Kronika o Piotrze Właście. (Odb. z III. Monumenta Poloniae historica) / Semkowicz Aleks.
Szkice historyczne, serya I. / Smolka Stan.
Listy historyczne, przekład / Mirtów P. Ł.
Szkice historyczne, ser. II. / Darowski Ad.
Obrazki historyczne, t. II. / Dniestrzariski Stach.