Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00046
Titel

O mitologii dawnych Słowian

ErschienenLech. Dziennik polski, poświęcony literaturze, dziejom oyczystym i współczesnym. 1823, I. 5-15, 33-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/67490
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 46, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O muzykę dawnych Słowian
O stanie cywilnym dawnych Słowian / Rakowiecki
Obrzędy religijne dawnych Słowian / B. M. Poh
Ubiory, pożywienia i uczty dawnych Słowian
Zajęcia domowe i ubiory dawnych Słowian
Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian
O mitologii ruskiej według podania ludu. / Mirosław J-cz