Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach (Jabłonowski Wacław) lieferte 37 Treffer
1

Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w.

Jabłonowski Aleks. - Kwart. Kłosów. War. 1877, I
2

Okólnik w imieniu Słowian przyjaciół Polski, do starej i młodej emigracyi

(Jabłonowski Wacław) - Bruxella b. w. r. (1852), 8°, s. 35
3

Le Slavianizme et la dynastie Polonaise. Rec.

Jabłonowski Wacław - Orzeł biały. 1843, s. 29, 33, 36
4

Le Slavianizme et la dynastie Polonaise. Rec.

Jabłonowski Wacław - Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1843, (V), 165, 191, 201
5

Najazd czeskiemi szlaki

Jabłonowski Ludwik - Lwów 1866, 8°, s. 186 i 3 plany
6

Strossmayer Józef

A. Jabłonowski - Tygodnik illustrowany 1875, II. 369
7

Ksiądz biskup Józef Strossmayer (Wspomnienia)

Jabłonowski Aleks. - Świat słowiański 1905. I. 119-24, 169-78
8

Polska i Polacy w poezyi ludowej Słowian zadunajskich (serb.)

Jabłonowski A. - Ateneum Warszawa. 1880, I, 504-11
9

Z literatury bułgarskiej

Jabłonowski Aleks. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1894, nr. 21
10

Do okoła slinksa. Studya o życiu i twórczości narodu rosyjskiego

Jabłonowski Wład. - War. 1910, 8°, s. 316