Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00372
Autor(Jabłonowski Wacław)
Titel

Okólnik w imieniu Słowian przyjaciół Polski, do starej i młodej emigracyi

OrtBruxella b. w. r. (1852), 8°, s. 35
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 372, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

(Edward Żeligowski). Do przyjaciół Słowian / Sowa Antoni
Do Polski, Rosyi i Słowian. p. i przedm. zaopatrzył W. Koc. / Zaleśki Bron.
W sprawie emigracyi włościańskiej w Brazylii / Siemiradzki, I.
Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w. / Jabłonowski Aleks.
Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół / Bakunin Michał
Odezwa do przyjaciół rosyjskich, polskich i słowiańskich / Bakunin Michał
Małżeństwo starej daty. / Gogol Mikołaj