Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID590
AutorSchuster-Šewc, Heinz
Titel

Jeszcze raz o etymologii slowiańskich nazw poziomki (Fragaria vesca L.)

ErschienenSlawistyczne Studia Językoznawcze (1987) 335-338
OrtWrocław (usw.)
SchlagwörterEtymologie, slaw.
KlassifikationSlawische Sprachen
Allgemeines, mehrere Sprachen (einschl. Urslawisch)
SoundexJ0888; E0265; S8568; P1864; F3747; V0880
DokumententypAufsatz
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O lexikálnej nominácii v lužickej srbčinje / Schuster-Šewc, Heinz
Ešče raz o značenii narečija ešče / Vorotnikov, Ju.L.
K hypostasování v etymologii / Němec, Igor
Kamenec - ešče raz / Daškevič, Jaroslav P.
Ešče raz o vidovych parach (glagoly tipa "nravit'sja" i "ponravit'sja") / Salnikow, Nikolai [Sal'nikov, Nikolaj M.]
O interferencji naturalnej i przekładowej w języku Drzewian połabskich na przykładzie nazw botanicznych / Szydłowska-Ceglowa, Barbara
Staropołabski teonim Tjernaglofi : Próba nowej etymologii / Moszyński, Leszek