Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
31

Интерпретация стихотворения И. Бродского „Рождественская звезда"

Gudoniene, Vida - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 117-122
32

„Opuszczony zamek” Palmina i „Pan Tadeusz” Mickiewicza

Orłowski, Jan - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 109-116
33

Eucharystia w życiu dziecka. O jednym z motywów „Roku Pańskiego” Iwana Szmielowa

Kościołek, Anna - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 97-108
34

Cała ziemia chwali swego Pana (na materiale poezji Iwana Bunina z lat 1886—1917)

Kościółek, Anna - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 87-96
35

Religia i moralność u młodego Lwa Tołstoja

Semczuk, Antoni - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 77-86
36

Czaadajew a Gogol. Karta z dziejów rosyjskiej myśli z lat 40. i 50. XIX wieku

Przebinda, Grzegorz - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 67-76
37

Drugi list filozoficzny Piotra Czaadajewa. Próba analizy

Bezwiński, Adam - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 45-66
38

Mikołaja Jazykowa apologia Rosji

Ptaszyńska, Tatiana - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 31-44
39

Wartość równowagi. O epigramatach Aleksandra Puszkina

Stawarz, Barbara - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 13-30
40

Ryszard Łużny — kilka słów do portretu uczonego

Bezwiński, Adam - Studia slavica , Toruń, 1999, 3, 5-12