Портал славистики


Online Library of German Slavistics 1993-2006 (Olbislav)

The Online Library of German Slavistics 1993-2006 was created at the Slavic Institute of the University of Potsdam. The database contains about 5.000 records. The list of subjects is located here.

?
Your search for P1584 provides 42 hits
31

Upadek władzy. Temat, motywy i polskie toposy w sceicznej paraboli St. I. Witkiewicza 'Gyubal Wahazar' (1921).

Schultze, Brigitte, in: Teksty drugie, 1998, 3, 91-105
32

Rezension. Dąbrowski, Mieczysław. Dekadentyzm współczesny. Glówn idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku Izabelin: świat literacki 1996

Uffelmann, Dirk, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, 1998, 57, 478-481
33

Rezension. Piotrowski, Piotr. Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku [Die Bedeutung des Modernismus in der polnischen Kunstgeschichte nach 1945] Poznán: Dom wydawniczy Rebis 1999

Schlott, Wolfgang, in: Osteuropa 51, 2001, H. 1, 115-116
34

'NIe spolszczono ich'. Lagodzenie rygorów w kulturze polskiej XX wieku (futuryzm na tle literatury rosyjskiej, czeskiej i slowackiej)

Uffelmann, Dirk, in: Dwudziestowiecznosc, 2004, 401-421
35

Naimenovanie prirodnyh javlenij v polskich i nemeckich govorach Sileyii: Opyt sopostavitel'nogo analiza fragmentov jazykovoj kartiny mira

Kondratenko, Michail, in: Die Welt der Slaven 46, 2001, 109-116
36

Rezension. Lazari, Andrzej de (Hrsg.). Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Tom 1 [Ideengeschichte Rußlands. Lexikon Russisch-Polnisch-Englisch. Bd. 1] Warszawa: Semper 1999

Langenohl, Andreas, in: Osteuropa 50, 2000, H. 3, 336
37

Iz istorii russkogo jazyka: Russkij jazyk kak posrednik pri zaimstvovanii pol'skich leksičeskich élementov v bolgarskij jazyk

Moser, Michael, 2002, Gazda, J., 2002, (Hrsg.), Jazykovědná rusistika na počatku nového tisícletí
38

Iz istorii russkogo jazyka: Russkij jazyk kak posrednik pri zaimstvovanii pol'skich leksičeskich élementov v bolgarskij jazyk

Moser, Michael, Gazda, J., 2002, (Hrsg.), Jazykovědná rusistika na počatku nového tisícletí
39

Iz istorii russkogo jazyka: Russkij jazyk kak posrednik pri zaimstvovanii pol'skich leksičeskich élementov v bolgarskij jazyk

Moser, Michael, 2002, Gazda, J., 2002, (Hrsg.), Jazykovědná rusistika na počatku nového tisícletí
40

Modal'nost' v pol'skom i russkom jazykach Istoricheskoe razvitie vyrazhenija neobchodimosti i vozmozhnosti kak resul'tat vne- i mezhslavjanskogo vlijanija.

Besters-Dilger, Juliane, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 43, 1997, 17-31