Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
31

Oświadczenie w sprawie Józefa Mackiewicza

in: Kultura, 1-2, 1992, p. 191-92
32

Co robi pewien urząd ? (Que fait un certain office ?)

Odojewski, Włodzimierz, in: Kultura, 4, 1992, p. 79-83
33

Grzech (Le péché)

Odojewski, Włodzimierz, in: Kultura, 7-8, 1992, p. 43-99
34

Śmierć cygańskiego króla

Orłoś, Kazimierz, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 35-60
35

Od Belwederu do Kamieńca Podolskiego (De Belvédère à Kamieniec Podolski)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 7-8, 1992, p. 138-42
36

«To były najszczęśliwsze dni w moim życiu». Rozmowa z ambasadorem Polski w Kijowie - Jerzym Kozakiewiczem ("Les jours les plus heureux de ma vie". Entretien avec l'Ambassadeur de Pologne à Kiev, J.K.)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 118-22
37

Obrazki z Ukrainy (Tableaux d'Ukraine)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 4, 1992, p. 123-32
38

«Musimy budować demokrację od początku». Rozmowa z kijowskim filozofem Myrosławem Popowyczem («Nous devons construire la démocratie en commençant par le début». Entretien avec M. Popovyč, philosophe de Kiev)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 6, 1992, p. 88-90
39

Trudna budowa państwa ukraińskiego (La difficile construction de l'Etat ukrainien)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 3, 1992, p. 105-07
40

Ukraińska jesień

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 11, 1992, p. 111-13