Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
71

Kronika niemiecka (Chronique allemande)

Stach, Andrzej, in: Kultura, 1992: 4, p. 99-102; 7-8, p. 148-52; 10, p. 111-14
72

Marlboro, marki und mafiosi

Stach, Andrzej, in: Kultura, 3, 1992, p. 93-101
73

«Polska ma dla nas szczególne znaczenie». Fragment wypowiedzi ambasadora Ukrainy w Warszawie, Teodozjusza Staraka ("La Pologne est pour nous d'une importance particulière". Extraits de la déclaration de l'ambassadeur d'Ukraine à Varsovie, T.S)

Starak, Teodozij, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 122-24
74

Powrót na Bałkany ? (Retour aux Balkans ?)

Strumiłło, Paweł, in: Kultura, 4, 1992, p. 51-55
75

Sučasnist' (1961-1991)

Strumiński, Bohdan, in: Kultura, 5, 1992, p. 120-31
76

«Sytuacja jest bardzo poważna». Wywiad z przywódcą opozycji ukraińskiej Wiaczesławem Czernowiłem ("La situation est très grave". Entretien avec V. Tchernovil, leader de l'opposition ukrainienne)

in: Kultura, 10, 1992, p. 101-05
77

O Karolu Sterlingu

Szczepińska-Tramer, Joanna, in: Kultura, 9, 1992, p. 145-51
78

Wspominając Kisiela

Sznarbachowski, Włodzimierz, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 196-98
79

Powroty Jacka Bierezina

Tatarowski, Konrad W., in: Kultura, 4, 1992, p. 107-14
80

Rozmowa z Janem Krzysztofem Bieleckim

Torańska, Teresa, in: Kultura, 9, 1992, p. 87-128