Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
41

Ukraińskie dekompozycje (między świętem i kryzysem)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 10, 1992, p. 94-100
42

«U nas tyle anarchii i rozgardiaszu». Wywiad z Iwanem Draczem, przewodniczącym «Ruchu» ("Il y a chez nous tant d'anarchie et de désordre". Entretien avec Ivan Drač, président de "Ruh")

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 6, 1992, p. 86-87
43

Ukraińska wiosna w grudniu (Le printemps ukrainien en décembre)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 113-14
44

«Pragniemy ścisłej współpracy z Polską». Wywiad z Prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem («Nous souhaitons une collaboration étroite avec la Pologne». Interview du président de l'Ukraine, L. Kravčuk)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 114-17
45

Ukraina i sąsiedzi (L'Ukraine et ses voisins)

Osadczuk, Bohdan, in: Kultura, 6, 1992, p. 81-85
46

Dlaczego przestałem prenumerować «Kulturę» ? (Pourquoi j'ai arrêté mon abonnement à "Kultura")

Ostatek, Albert, in: Kultura, 4, 1992, p. 119
47

Ukraina między Wschodem a Zachodem (L'Ukraine entre l'Orient et l'Occident)

Sevcenko, Ihor, in: Kultura, 12, 1992, p. 8-18
48

Wydawnictwa emigracyjne 1945-89 (Maisons d'édition [polonaises] à l'étranger, 1945-1989)

Świderska, Hanna, in: Kultura, 5, 1992, p. 132-42
49

Kazimierskie «Shalom» (Shalom au quartier de Kazimierz)

Petrajtis-O'Neil, Elżbieta, in: Kultura, 10, 1992, p. 123-25
50

Dwa przekłady z hiszpańskiego

Pietrkiewicz, Jerzy, in: Kultura, 12, 1992, p. 55-56