Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for vyprávění provides 53 hits
1

Školní příprava vypravování

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 97-99
2

Gramatika vyprávění

Todorov, Tzvetan Valentová, Libuše, in: Svět literatury, 6, č. 11, 1996, s. 74-82
3

K vypravěčským dovednostem plzeňských žáků

Suda, Zdeněk, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 170-179
4

Narracja, tożsamość i czas

Rosner, Katarzyna Kraków 2003
5

K hledání cest ve vyučování slohu

Hubáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 3-4, 1991-92, s. 55-63
6

O napětí, rozporech a problémech kolem vypravování

Pastyřík, Svatopluk, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 95-100
7

O nepřipraveném autobiografickém vyprávění

Jílková, Lucie, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 190-198
8

Poetika vyprávění

Rimmonová-Kenanová, Shlomith Přel. Pickettová, Vanda Brno 2001
9

Fikce a vyprávění

Genette, Gérard Přel. Brechtová, Eva Brno 2007
10

Poudačky a vhačky

Pacholík, František Karel Editor Bachmannová, Jarmila Liberec 2011