Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009964
Author(s)Suda, Zdeněk
Title

K vypravěčským dovednostem plzeňských žáků

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 170-179
Languagecze
Classification (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Classification (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Subjectssloh; vyprávění; vyučování; čeština
Subjects (DE)Unterricht; Tschechisch
NoteVýsledky výzkumu žáků 5.-7. ročníku plzeňských škol
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9964
PURLCitation link