Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vyprávění lieferte 53 Treffer
1

Školní příprava vypravování

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 97-99
2

Gramatika vyprávění

Todorov, Tzvetan Valentová, Libuše, in: Svět literatury, 6, č. 11, 1996, s. 74-82
3

K vypravěčským dovednostem plzeňských žáků

Suda, Zdeněk, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 170-179
4

Narracja, tożsamość i czas

Rosner, Katarzyna Kraków 2003
5

K hledání cest ve vyučování slohu

Hubáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 3-4, 1991-92, s. 55-63
6

O napětí, rozporech a problémech kolem vypravování

Pastyřík, Svatopluk, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 95-100
7

O nepřipraveném autobiografickém vyprávění

Jílková, Lucie, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 190-198
8

Poetika vyprávění

Rimmonová-Kenanová, Shlomith Přel. Pickettová, Vanda Brno 2001
9

Fikce a vyprávění

Genette, Gérard Přel. Brechtová, Eva Brno 2007
10

Poudačky a vhačky

Pacholík, František Karel Editor Bachmannová, Jarmila Liberec 2011