Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sémantika kognitivní provides 20 hits
1

Toward a Cognitive Semantics. Vol. 1: Concept Structuring Systems

Talmy, Leonard Cambridge (MA) 2000
2

Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi

Red. Grzegorczykowa, Renata Warszawa 1997
3

Określenia wymiarów w języku polskim

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga Warszawa 2000
4

Compositionality principle: a natural bridge between formal semantics and cognitive linguistics

Paducheva, Elena V., in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 23 s.
5

Implementing cognitive semantics. Image schemata, valence accomodation and valence suggestion for AI and computational linguistics

Holmqvist, Kenneth B. I. Lund 1993
6

Univerzália a specifika v kognitivní sémantice

Nebeská, Iva, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 77-84.
7

Obraz hry a herce v českém jazyce (co je hra a kdo je herec)

Pacovská, Jasňa, in: Hic sunt leones : (O autorském herectví.) Sborník z konference, kterou 8. a 9. listopadu 2002 uspořádal v Divadle Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Praha, Nakl. AMU ; 2003, s. 75-80
8

Kategorie já a ty jako dimenze sdíleného časoprostoru

Vondráček, Miloslav, in: Prométheus, 3, č. 12, 1998, s. 19-22
9

An ethnolinguistic approach to key words in literature: lidskost and duchovnost in the writings of Václav Havel

Danaher, David, in: Ročenka textů zahraničních profesorů 4, Praha, FF UK ; 2010, s. 27-54
10

Ethnolinguistics and literature: the meaning of 'conscience' in the writings of Václav Havel

Danaher, David, in: The linguistic worldview : Ethnolinguistics, Cognition and Culture, Versita ; London, 2013, s. 93-114