Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1997CZ022547
Title

Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi

Editor(s)Red. Grzegorczykowa, Renata; Zaronowa, Zofia
PlaceWarszawa
Year1997
Languagepol
Classification (CZ)Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Sémiotika. Obecná sémantika
Classification (EN)Foreign periodicals, etc.
Semiotics. General semantics
Subjectssborníky; sémantika; sémantika kognitivní
Subjects (DE)Sammelbände; Semantik
ReviewPacovská, Jasňa, Čeština doma a ve světě 1998, 6, č. 2, s. 106-108.
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/22547
PURLCitation link