Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přízvuk slovní lieferte 10 Treffer
1

Stabilizacje akcentu wyrazowego w językach słowiańskich podgrupy północnozachodniej

Mareš, František Václav, in: Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa, 1991, s. 105-108
2

English word stress in the perception of Czech listeners

Skarnitzl, Radek, in: Patterns : A Festschrift for Libuše Dušková, Praha, FF UK ; 2005, s. 183-194
3

Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show

Jílková, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 54, č. 3-4, 2017, s. 4-20
4

Ne-volnost přízvuku v češtině

Bičan, Aleš, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 27-39.
5

The influence of context on perception of the prosodic word

Palková, Zdena, in: Phonetica Pragensia, 12, 2010, s. 7-20
6

Česká výslovnostní norma

Hůrková, Jiřina Praha 1995
7

Current situation in the research of automatic generation of the prosodic features with the diphone synthesis of spoken Czech

Janota, Přemysl; Dohalská, Marie; Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav, in: Phonetica Pragensia, 8, 1995, s. 33-58
8

Ne/přízvukování slov no a jo

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 100, č. 3, 2017, s. 177-185
9

Zvuková a grafická stránka jazyka

Hlavsa, Zdeněk, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 29-41
10

Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru

Palková, Zdena Praha 1994