Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for geneze provides 18 hits
1

Text minulý, současný a tušený

Vašák, Pavel, in: Intuice ve vědě a filozofii : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ; 1993, s. 121-128
2

Bible Svatováclavská

Vintr, Josef, in: Svatováclavská bible 2 : Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon. Kommentare, Paderborn, Schöningh ; 2001, s. 587-603
3

Bible Svatováclavská

Vintr, Josef, in: Svatováclavská bible 2 : Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon. Kommentare, Paderborn, Schöningh ; 2001, s. 587-603
4

Metody určování autorství

Vašák, Pavel Praha 1980
5

"And here a word he could not catch": towards a genetic edition of Beckett's last texts

Van Hulle, Dirk, in: Litteraria Pragensia, 17, č. 33, 2007, s. 19-30
6

Die Sankt-Wenzel-Bibel und ihre textliche Entwicklung

Horáková, Michaela, in: The Bible in Cultural Context, Brno, MU 1994, s. 156-159
7

Příběh tajemného psaní. O pramenech a genezi Babičky

Janáčková, Jaroslava Praha 2001
8

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 136-141
9

Co je to forenzní lingvistika 2. Metodologické aspekty identifikace autora psaného jazykového projevu v kriminalistice

Musilová, Václava, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 3-4, 2005, s. 97-102
10

Několik poznámek a úvah o vzniku Máchova Máje

Prokop, Dušan, in: Česká literatura, 54, č. 2-3, 2006, s. 204-217