Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach geneze lieferte 18 Treffer
1

Text minulý, současný a tušený

Vašák, Pavel, in: Intuice ve vědě a filozofii : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ; 1993, s. 121-128
2

Bible Svatováclavská

Vintr, Josef, in: Svatováclavská bible 2 : Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon. Kommentare, Paderborn, Schöningh ; 2001, s. 587-603
3

Bible Svatováclavská

Vintr, Josef, in: Svatováclavská bible 2 : Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon. Kommentare, Paderborn, Schöningh ; 2001, s. 587-603
4

Metody určování autorství

Vašák, Pavel Praha 1980
5

"And here a word he could not catch": towards a genetic edition of Beckett's last texts

Van Hulle, Dirk, in: Litteraria Pragensia, 17, č. 33, 2007, s. 19-30
6

Die Sankt-Wenzel-Bibel und ihre textliche Entwicklung

Horáková, Michaela, in: The Bible in Cultural Context, Brno, MU 1994, s. 156-159
7

Příběh tajemného psaní. O pramenech a genezi Babičky

Janáčková, Jaroslava Praha 2001
8

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 136-141
9

Co je to forenzní lingvistika 2. Metodologické aspekty identifikace autora psaného jazykového projevu v kriminalistice

Musilová, Václava, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 3-4, 2005, s. 97-102
10

Několik poznámek a úvah o vzniku Máchova Máje

Prokop, Dušan, in: Česká literatura, 54, č. 2-3, 2006, s. 204-217