Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2011CZ065061
Author(s)Flaišman, Jiří
Title

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

PublishedČeská literatura, 59, č. 1, 2011, s. 136-141
Languagecze
Classification (CZ)Textologie a textová kritika. Problematika ediční. Studie a teoretické příspěvky
Classification (EN)Textology, text criticism, editions. General problems
Subjectstextologie; Vančura, Vladislav; geneze; Havel, Rudolf; Skřeček, Rudolf
NotePoznámky k Havlově a Skřečkově edici Vančurových Obrazů z dějin národa českého z r. 1981; nález dokumentu s cenzurními zásahy do textu z r. 1940
Mediumarticle
URLarchiv.ucl.cas.cz (homepage) Vol. 1 (1953) - Vol. 46 (1998)
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/65061
PURLCitation link