Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach drama lieferte 111 Treffer
1

Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce z antologią dramatu

Wstęp i opracowanie Kadulska, Irena Gdańsk 1997
2

Didaktisch-methodische Überlegungen zum produktiven Umgang mit dramatischen Texten

Rommel, Siegrid, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 2 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU ; 1996, s. 171-182.
3

Translation strategies in translations of English drama into Spanish: 1950-1990

Merino, Raquel, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 123-129
4

Překlad dramatu

Morávková, Alena, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004], s. 51-53
5

Nine Medieval Latin Plays

Ed. Dronke, P. [Cambridge] 1994
6

Aischylos: Oresteia

Prel. Michálik, Vojtech Bratislava 1988
7

Phraseme als Mittel der Personencharakterisierung im Dramentext

Kaňovská, Michaela, in: Amici amico 3 : Festschrift für Ludvík E. Václavek, Olomouc, UP ; 2011, s. 219-242
8

Poznámka o verši sousedského dramatu

Matějec, Tomáš, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 289-294
9

O jedení pudinku aneb Zkušenosti s překladem

Fischerová, Daniela, in: Nové knihy (Praha), č. 41, 1994, s. 10
10

Vliv cool dramatiky a "drsný"jazyk současných českých her

Hoffmannová, Jana, in: Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 588-598