Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vnější dějiny českého jazyka provides 335 hits
71

"Vy jste z Chequie? Já jsem taky"

Matyášová, Judita, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, (2. 8.)
72

Americká čeština: variace na téma jazyk a čas

Kučera, Karel, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 87-89
73

Frenštát tady i za mořem

Myslivečková, Olga, in: Reflex (Praha), 2007, 20.9.2007
74

Čeští emigranti v USA a jejich sebereflexe v textech krajanských periodik v období 1. a 2. světové války

Jaklová, Alena, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 133-138
75

K jazyku českých emigrantů druhé generace v Německu. Sociolingvistická studie - demografické a sociologické údaje, jazykové dovednosti a úzus

Nerlich, Lenka, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2007, s. 153-167.
76

Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti

Havránek, Pavel, in: Národopisná revue, 18, č. 1, 2008, s. 10-20
77

Tschechen im rumänischen Banat

Fischer, Gero, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 49, 2003, s. 203-218
78

Příběh české krajiny v Rumunsku

Klvač, Pavel, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 102-112.
79

Archaismy v mluvě české menšiny v rumunském Banátu

Haiderová, Karolina, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 114-119
80

Vliv prostředí na uchování českého jazyka v krajanských komunitách

Dymeš, Pavel, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2012, s. 69-79.