Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vnější dějiny českého jazyka provides 335 hits
21

Na Slovensku je čeština stále "podezřelý"jazyk

Mikeš, Zoltán, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 11.5.1998
22

Noví čeští emigranti se moc nestýkají, chtějí rychle zapadnout mezi Američany

Macková, Martina, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1998, 9.6.1998
23

Česká menšina v Rumunsku

Svoboda, Jaroslav, in: Český dialog (Praha), 1998, říjen.1998
24

Nová česká škola v Chorvatsku

Steckerová, Bohumila, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1999, 13.11.1999
25

Čeština se už vyučuje také v Bosně

Mojžíš, František, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 6.1.2000
26

Já a čeština v Nizozemsku

Isbrücker, Věra, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 3, 1996, s. 214-219
27

Z Ameriky do Kolince

Zemančíková, Alena, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2000, 27.3.2000
28

Místo a uplatnění češtiny mezi jazyky užívanými v USA

Kučera, Karel, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 77-81
29

Václav Pieček, krajan z rumunského Banátu

Cabalka, Jan, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 9.10.2000
30

Potomci pobělohorských emigrantů přijedou do Nového Města

ph, in: Vysočina (Žďár nad Sázavou), 2000, 5.10.2000