Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for frazémy provides 382 hits
41

To já odmítám (materiál k analýze)

Čermák, František, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 9-14
42

Podpira žena tri vogale hiše?

Kmecová, Svetlana, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 45-58
43

Frazemi z glasbeno sestavino na športnih straneh slovenskih časopisov (na primeru časopisov Ekipa24, Dnevnik in Delo)

Vojtechová Poklač, Saša, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 59-72
44

Emotionalität in den innenpolitischen Leitartikeln des 'Mährischen Tagblatts'

Kaňovská, Michaela, in: Emotionalität im Text, Tübingen, Stauffenburg Verlag 2014, s. 181-200
45

Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatických frazémů)

Baláková, Dana Greifswald 2011
46

Třešinka na dortu

Tichá, Zdeňka, in: Právo (Praha), 2000, 19.6.2000
47

Aktualizace frazémů v současné češtině

Janovec, Ladislav, in: Współczesna komunikacja językowa : Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2008, s. 55-63
48

Frazémy jako odraz struktury dialektu

Holub, Zbyněk, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 371-375
49

Nevětné frazémy v nové slovní zásobě

Janovec, Ladislav, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 147-158
50

Frazémy se slovesem mít a výrazem to (na materiále Českého národního korpusu)

Kolářová, Ivana, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 99-107.