Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
41

To já odmítám (materiál k analýze)

Čermák, František, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 9-14
42

Podpira žena tri vogale hiše?

Kmecová, Svetlana, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 45-58
43

Frazemi z glasbeno sestavino na športnih straneh slovenskih časopisov (na primeru časopisov Ekipa24, Dnevnik in Delo)

Vojtechová Poklač, Saša, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 59-72
44

Emotionalität in den innenpolitischen Leitartikeln des 'Mährischen Tagblatts'

Kaňovská, Michaela, in: Emotionalität im Text, Tübingen, Stauffenburg Verlag 2014, s. 181-200
45

Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatických frazémů)

Baláková, Dana Greifswald 2011
46

Třešinka na dortu

Tichá, Zdeňka, in: Právo (Praha), 2000, 19.6.2000
47

Aktualizace frazémů v současné češtině

Janovec, Ladislav, in: Współczesna komunikacja językowa : Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2008, s. 55-63
48

Frazémy jako odraz struktury dialektu

Holub, Zbyněk, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 371-375
49

Nevětné frazémy v nové slovní zásobě

Janovec, Ladislav, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 147-158
50

Frazémy se slovesem mít a výrazem to (na materiále Českého národního korpusu)

Kolářová, Ivana, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 99-107.