Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for prostředky jazykové provides 820 hits
31

Znásilnění jako téma

Homoláč, Jiří, in: Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha, Academia ; 1999, s. 185-195
32

Zur Unübersetzbarkeit von Witzen

Glovňa, Juraj, in: Tretie stretnutie tlmočníkov a prekladateľov z krajín strednej a východnej Európy, Praha, JTP ; 1997, s. 40-42.
33

Chcete přijít do nebe?

Adam, Robert, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 26-29
34

Najstarite zapišani makedonski narodni prikazni "Lidové povídky jihomakedonské"- primerno izdadeni vo Praga 1932 godina

Sazdov, Tome, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 53-59
35

Umíte psát recenze?

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 1, 2006, s. 61-65
36

O jednom způsobu práce s konceptem

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 23, č. 1, 1972-73, s. 16-18
37

K liturgickému obřadu žehnání vína v katolické církvi

Lašťovičková, Michaela, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 44-51
38

Litanie k Pánu Ježíši

Bayerová, Naděžda, in: Literární věda, Ostrava, OU ; 2004, s. 13-15
39

Překlad antických životopisů

Eichl, Radek, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004], s. 140-157
40

Obraz individuálního úspěchu ve sportovní publicistice

Zimová, Ludmila, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 201-205.