Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for prostředky jazykové provides 820 hits
41Muzikant, Mojmír, in: Mitte. Zeitschrift für interkulturelle Begegnung (Regensburg), 2, č. 1-2, s. 118-121
42

Modlitba ve stáří

Bayerová, Naděžda, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 357-359
43

Evaluative und emotionale Tendenzen in Zeitungstexten

Leis, Cornelia, in: Aspekte der Emotionslinguistik, Ostrava, OU 2010, s. 31-48
44

Mikroparadyhma krov u strukturi makroparadyhmy ljudyna (na materiali movy sučasnoji ukrajins'koji poeziji)

Djadčenko, Hanna Viktorivna, in: Rossica Olomucensia, 52, č. 2, 2013, s. 111-116
45

Výrazové prostředky současného publicistického stylu v češtině

Minářová, Eva, in: Naučni trudove (Plovdiv), 41, č. 1, 2003, s. 403-409
46

O vidění, mluvení a jednání já. Já ve světě u Schutze

Langsdorfová, Lenore, in: Filozofický časopis, 39, č. 4, 1991, s. 549-567
47

Textsorten und ihre sprachstilistische Realisierung in tschechischen Besucherbüchern

Malá, Jiřina, in: Ein Kunstobjekt als Schreibanlass : Die deutsch-tschechische Reise der "Glasarche"im Spiegel ihrer Besucherbücher, Regensburg, Vulpes ; 2009, s. 167-190
48

Žena v jazyku světské kramářské písně

Chýlová, Helena, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 29-34
49

Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí

Grygerková, Marcela; Kvítková, Naděžda, in: Přínos univerzit k transformaci regionů : sborník z konference konané k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava, OU 2006, s. 40-47
50

Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií

Ed. Ulbrechtová, Helena Praha 2007