Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sufixy provides 495 hits
21

Fish and its fisherman. Paradigmatic and derivative length in Czech

Sukač, Roman, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 58, č. 1, 2013, s. 72-101
22

Postoje českých žen k přechylování příjmení

Tušková, Jana Marie; Žižková, Hana, in: Jazykovedné štúdie 33 : Prechyľovanie: áno - nie?, Bratislava, Veda 2016, s. 119-133.
23

Przyrostek -džija/-čija - jego rola i znaczenie w słowotwórstwie bułgarskich rzeczowników

Walczak, Mariola, in: Opera Slavica, 4, č. 2, 1994, s. 40-46
24

Kde sa vzalo prechyľovanie priezvisk?

Valentová, Iveta, in: Kultúra slova, 47, č. 5, 2013, s. 261-281
25

Automatické rozpoznávání předpon a přípon s pomocí nástroje affisix

Hrušecký, Michal; Hlaváčová, Jaroslava, in: Informačné technológie - aplikácie a teória : zborník príspevkov prezentovaných na pracovnom seminári ITAT : Kráľová studňa, Slovensko, September 2009, Seňa, PONT 2009, s. 63-67
26

Nie znane polszczyźnie rosyjskie prefigowanie derywaty odczasownikowe z elementem -sja (typu doležat'sja, priest'sja)

Rutkowska, Maria Wrocław 1981
27

Un essai d'archéologie lexicale: assassiner, assassin, assassinat

Štichauer, Jaroslav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 37, č. L 28, 2007, s. 197-206
28

Několik poznámek k procesu propriální sufixace při obohacování hypokoristických podob rodných jmen v češtině

Pastyřík, Svatopluk, in: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 2012, s. 275-279
29

Řídící schopnosti?

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2000, 14.10.2000
30

Vrhl, nebo vrhnul?

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2001, 13.4.2001