Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sufixy provides 495 hits
11

Sufiksojidy v ukrajins'kych slovach inšomovnoho pochodžennja

Karpilovs'ka, Je. A., in: Opera Slavica, 7, č. 2, 1997, s. 1-11
12

Sufixy z konsonantem -r- w polskich nazwach miejscowych

Nowik, Krystyna, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 346-351
13

Polskie nazwy miejscowe z sufiksami: -sa, -as-, -es-, -is-, -os-, -us- i -ys

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 49-60
14

Jak se (také) pojmenovávají Pražané

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 85, č. 3, 2002, s. 164-166
15

Ålsken. Zum -sk- suffix in schwedischen Seenamen

Strandberg, Svante, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 424-432
16

O wartościowaniu w słowotwórstwie (streszczenie)

Waszakowa, Krystyna, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 167-169
17

Przyrostki złożone w języku polskim - problemy ich genezy i rozwoju

Kreja, Bogusław, in: Slavia, 63, č. 4, 1994, s. 483-490
18

Czy są w Polsce nazwy miejscowości z formantem -ła ?

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 154-161
19

Lotyšská substantivní deminutiva: morfologie sufixů

Kabeláčová, Tereza, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 75-79
20

Inflectional suffix priming in Czech verbs and nouns

Smolík, Filip, in: Proceedings of the 32nd Annual Confreence of the Cognitive Science Society, Austin (TX), Cognitive Science Society ; 2010, s. 1667-1672