Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for spisovnost provides 1645 hits
11

Einige soziolinguistische Aspekte der Schriftsprachen

Daneš, František, in: Die Welt der Slaven, 13, 1968, s. 17-27
12

Postawy i kryteria wartościowania w procesie kodyfikacji języka

Daneš, František, in: Przegląd Humanistyczny (Warszawa), 25, č. 10-12, 1981, s. 117-128
13

Przemiany czeskiego języka: spisovná čeština czy standardní jazyk?

Balowski, Mieczysław, in: Języki słowiańaskie w procesie premian, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2015, neuv s.
14

Skriftkultur

Red. Berge, Kjell L. Oslo 2004
15

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Moguš, Milan Zagreb 1993
16

[ Dopis]

Uhde, Milan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 7-8
17

K otázce spisovnosti jazyka izolovaného

Vašek, Antonín, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 88-92.
18

Anmerkungen zur Prosta mova

Moser, Michael, in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 117-123
19

Projev prof. PhDr. Miroslava Komárka, DrSc

Komárek, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 13-16
20

K periodizaci vývoje českého spisovného jazyka

Hádek, Karel, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 56-57