Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spisovnost lieferte 1645 Treffer
11

Einige soziolinguistische Aspekte der Schriftsprachen

Daneš, František, in: Die Welt der Slaven, 13, 1968, s. 17-27
12

Postawy i kryteria wartościowania w procesie kodyfikacji języka

Daneš, František, in: Przegląd Humanistyczny (Warszawa), 25, č. 10-12, 1981, s. 117-128
13

Przemiany czeskiego języka: spisovná čeština czy standardní jazyk?

Balowski, Mieczysław, in: Języki słowiańaskie w procesie premian, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2015, neuv s.
14

Skriftkultur

Red. Berge, Kjell L. Oslo 2004
15

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Moguš, Milan Zagreb 1993
16

[ Dopis]

Uhde, Milan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 7-8
17

K otázce spisovnosti jazyka izolovaného

Vašek, Antonín, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 88-92.
18

Anmerkungen zur Prosta mova

Moser, Michael, in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 117-123
19

Projev prof. PhDr. Miroslava Komárka, DrSc

Komárek, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 13-16
20

K periodizaci vývoje českého spisovného jazyka

Hádek, Karel, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 56-57