Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for hermeneutika provides 22 hits
11

Jazyk jako médium hermeneutické zkušenosti

Gadamer, Hans-Georg Šnebergová, Irena, in: Filosofický časopis, 46, č. 4, 1998, s. 597-603
12

Filozof a přirozený jazyk

Havelka, Miloš, in: Jazyk ve společenském kontextu, Praha, Karolinum ; 1992, s. 56-57.
13

K novějším pracím o teorii interpretace. Ke kritice soudobé hermeneutiky

Kraus, Jiří, in: K princípom marxistickej jazykovedy : Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21.-23. novembra 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra SAV ; 1985, s. 220-224
14

Úkol hermeneutiky. Eseje o hermeneutice

Ricoeur, Paul Přel. Kliková, Alice Praha 2004
15

Pravda a metoda 1. Nárys filosofické hermeneutiky

Gadamer, Hans-Georg Přel. Mik, David Praha 2010
16

Hermeneutika a překlad

Ruberová, Irina, in: Slavia Occidentalis, 60, 2003, s. 117-124
17

Čínská báseň v Čechách - na staré téma aktuálně

Král, Oldřich, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 26-49
18

Mezi epistemologií a sémiotikou. Deset studií o vztazích poznání a porozumění významu

Tondl, Ladislav Praha 1996
19

Nevědomá moc jazyka. Foucault, Hacking a hermeneutická konstrukce identity

Kögler, Hans-Herbert Bakešová, Alena, in: Filosofický časopis, 54, č. 2, 2006, s. 207-236
20

Text a interpretace

Gadamer, Hans-Georg Přel. Chvatík, Ivan Praha 1998