Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1997CZ007455
Author(s)Celbová, Ludmila
Title

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

PublishedNárodní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
Languagecze
Classification (CZ)Terminologie společenských věd
Classification (EN)Terminology of humanities
Subjectsterminologie; dokumenty; věda informační; čeština
Subjects (DE)Terminologie; Tschechisch
NoteZaměřeno zvláště na terminologii zvukových dokumentů ( hudebnina, zvukový záznam, videozáznam atp.). Pokus o odstranění nedorozumění a posunu ve významu, k nimž v české terminologii docházelo při překladu norem
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7455
PURLCitation link