Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2015CZ101424
Author(s)Minářová, Eva
Title

Funkční aspekty sekularizace v kontextu žurnalistické komunikace

PublishedMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 103-110
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Terminologie společenských věd
Classification (EN)The style of particular literary forms
Language in newspapers, journals, etc.
Terminology of humanities
Subjectsčeština; styl publicistický; persvaze; prostředky jazykové; náboženství
Subjects (DE)Tschechisch; publizistischer Stil; Sprachmittel
NoteVýskyt církevního lexika v současném tisku (s vyloučením církevního tisku). Analýzy deníků a týdeníků z let 2009-2014.
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101424
PURLCitation link