Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Lingvistické bibliografie vydané v České republice provides 961 hits
1

Bibliographie

Vavřínek, Vladimír; Tůma, Oldřich, in: Byzantinoslavica, 53, č. 2, 1992, s. 290-347
2

Soupis prací Jiřího Jiráčka (za léta 1984-1995)

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 135-137
3

Soupis prací PhDr. Jevgenije Timofejeva, CSc., za roky 1976-1995

in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 81-83
4

Soupis prací PhDr. Jitky Dršatové za roky 1976-1995

in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 113-115
5

Soupis prací PhDr. Jana Diblíka za roky 1980-1994

in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 145-147
6

Bibliografie prací prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc

Horáčková, Iveta, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 101-108
7

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, byzantologie a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v r. 1999/2000

Souček, Jan, in: Auriga, 43, č. 1-2, 2001, s. 103-111
8

Bibliografie prací prof. Václava Vlasáka

Trousilová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 2, 1996, s. 119-127
9

Seznam prací A. Erharta publikovaných v letech 1987-1995 (navazuje na SPFFBU, A 34, s. 11-14)

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 143-144
10

Jan Balhar (*1931): bibliografie prací za léta 1957-1996

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 145-150